2016-11-12

Budżet

Podstawą gospodarki finansowej placówki - jako jednostki budżetowej - jest plan finansowy, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu szkoły planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej.