2016-11-12

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18 - 520 Stawiski.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Halina Nowak