2016-11-12

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski.