2016-11-12

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły dostępne są pod adresem:

www.bip.stawiski.pl