2016-11-12

Rada pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor szkoły – Katarzyna Halina Nowak

 

 

Rada Pedagogiczna

 

Lp.

 

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Nauczany przedmiot

1.  

Barżykowska Iwona

religia

2.  

Cedrowska Monika
język niemiecki

3.  

Cedrowski Zbigniew

język polski

4.  

Górecka Krystyna
fizyka

5.  

Kępa Andrzej
wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

6.  

Kossewska Joanna
język angielski

7.  

Leszczyńska Emilia
biblioteka

8.  

Nowak Katarzyna Halina
pedagog szkolny

9.  

Orłowska Wioletta
 
geografia,
edukacja dla bezpieczeństwa

10.      

Paczoszka Barbara
matematyka

11.      

Pajer Zbigniew
 
historia,
wychowanie fizyczne

12.      

Piekarska Natalia
język angielski

13.      

Pikuliński Maciej
wychowanie fizyczne

14.      

Polkowska Krystyna
biologia

15.      

Pomichowska Mirosława
 
muzyka, plastyka,
zajęcia artystyczne,
język polski

16.      

Rybicka Dorota
 
chemia
wychowanie
do życia w rodzinie

17.      

Rybicki Jerzy
informatyka,
zajęcia techniczne

18.      

Sobociński Michał
wychowanie fizyczne

19.      

Sokołowska Elżbieta
matematyka

20.      

Śliwińska - Kozikowska Luiza
język angielski

21.      

Zalewska Dorota
język polski

22.      

Zawrotna Elżbieta
historia, pedagog szkolny

23.      

Kuczyńska Dorota
świetlica

24.      

ks. Turek Wojciech
religia

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się