2016-11-12

Regulamin czytelni szkolnej

REGULAMIN CZYTELNI
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Stawiskach


1.    Prawo korzystania z czytelni:
1)    Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice (prawni opiekunowie).
2)    Do czytelni należy wchodzić spokojnie.
3)    W czytelni obowiązuje cisza.

2.    Korzystanie ze zbiorów:
1)    W czytelni można korzystać ze zbirów wypożyczalni.
2)    Z księgozbioru i czasopism korzystamy tylko na miejscu.
3)    Czytelnik ma bezpośredni dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regalach otwartych. Do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza.
4)    Czasopisma i książki odnosi się na ustalone miejsce.

3.    Czytelnia i jej funkcje:
1)    Stanowi czytelnię ogólną i czytelnię czasopism.
2)    Jest miejscem prowadzenia zajęć zespołowych w oparciu o zbiory biblioteczne.
3)    Jest pracownią szkolną, w której nauczyciele mogą prowadzić zajęcia lekcyjne przygotowujące uczniów do samodzielnego zbierania wiadomości i korzystania z aparatu służby informacyjnej.
4)    Jest miejscem zaspokajania różnych zainteresowań.
5)    Jest miejscem ekspozycji ciekawych prac uczniowskich.
6)    Jest miejscem pracy z urządzeniami audiowizualnymi.


Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 17.11.2010 r.
Zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski dnia 17.11.2010 r.