2016-11-12

Rejestry, ewidencje i archiwa

Zbiór nr 1 – Akta osobowe pracowników

Zbiór nr 2 – Ewidencja zasobów szkoły – SIO

Zbiór nr 3 – Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników

Zbiór nr 4 – Dokumentacja zdrowotna uczniów

Zbiór nr 5 – Protokoły Rady Pedagogicznej, Księga Uchwał, Księga Zarządzeń

Zbiór nr 6 – Ewidencja urlopów pracowników

Zbiór nr 7 – Ewidencja legitymacji pracowniczych

Zbiór nr 8 – Rejestr delegacji służbowych

Zbiór nr 9 – Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego

Zbiór nr 10 – Listy płac pracowników

Zbiór nr 11 – Księgi ewidencji dzieci, Księgi uczniów

Zbiór nr 12 – Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

Zbiór nr 13 – Dziennik pedagoga szkolnego

Zbiór nr 14 – Arkusze ocen wszystkich uczniów

Zbiór nr 15 – Karty zgłoszeń uczniów, podania o przyjęcie do szkoły;

Zbiór nr 16 – Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Zbiór nr 17 – Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Zbiór nr 18 – Rejestr wypadków uczniów

Zbiór nr 19 – Kartoteki wydanej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej

Zbiór nr 20 – Arkusz organizacji roku szkolnego

Zbiór nr 21 – Zbiór upoważnień

Zbiór nr 22 – Ewidencja osób ubezpieczonych.

Zbiór nr 23 – Ewidencja wydanych kart rowerowych i motorowerowych.

Zbiór nr 24 – Protokoły egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

Zbiór nr 25 – Dokumentacja egzaminu gimnazjalnego.

Zbiór nr 26 – Monitoring wizyjny.