2016-11-12

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Telefon/fax: 86 278 52 29

e-mail: gim_stawiski@onet.pl

Obsługa sekretariatu: sekretarz szkoły Joanna Kalinowska
 

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, skargi, pisma interesantów. Korespondencję można kierować osobiście, drogą pocztową lub przez platformę E-puap.

 

Sprawy rozpatrywane są na bieżąco bez zbędnej zwłoki. Jeżeli załatwienie sprawy wymaga więcej czasu i nie można załatwić jej w czasie jednej wizyty, to sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Dyrektor szkoły przyjmuje codziennie, po uprzednim umówieniu terminu i godziny.