2016-10-08

Status prawny

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Stawiskach, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

  • Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Stawiski
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Akt założycielski:

  • Uchwała Rady Gminy i Miasta w Stawiskach Nr 27/IX/99,
  • Uchwała Rady Gminy i Miasta w Stawiskach Nr 197/XL/02.