2016-11-12

Struktura organizacyjna

Dyrektor - mgr Katarzyna Halina Nowak

  • telefon: 86 278 52 29
  • e-mail: gim_stawiski@onet.pl

Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.), oraz Statut Szkoły

Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się na stronie bip.stawiski.pl